Ebook - Nghiệp vụ thuế Phiên bản 2012
Phiên bản đã được Nhóm tác giả đã tham gia cải tiến: Hệ thống lại cây thư mục, thêm chức năng tra cứu, in tài liệu trực tiếp...

Ebook thuế phiên bản 11 các bạn có nhu cầu vui lòng tải file dạng nén theo link tại đây. hoặc tại đây: Dung lượng: 35.17MB

Cập nhật:

1.- Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 14/2008/QH12, Nghị định 124/2008/NĐ-CP, 122/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành. (Một số điểm mới của Thông tư 123/2012/TT-BTC);

2.- Nghị định 60/2012/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 29/2012/QH13 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân;

3.- Thông tư liên tịch 90/2012/TTLT-BTC-TTCP quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ ban hành;

4.- Quyết định 601/QĐ-TCT năm 2012 về Quy trình tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành;

5.- Nghị quyết 29/2012/QH13 ngày 21/6/2012 về chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân do Quốc hội ban hành;

6.- Thông tư 110/2012/TT-BTC ngày 03/7/2012 sửa đổi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành;

7.- Quyết định 1317/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 58/2012/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 05/2012/QĐ-TTg về thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

8.- Thông tư 60/2012/TT-BTC ngày 14/4/2012 hướng dẫn nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành;

9.- Thông tư 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường;

10.- Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế do Bộ Tài chính ban hành;Quảng Ninh, 15/8/2012

Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh


Thay mặt thành viên, trân trọng chuyển lời cám ơn bác.


++++++++++++++++++++


Phiên bản: 2012-v9
  
Các bạn có nhu cầu vui lòng tải tại đây.
 

++++++++++++++++++++

Phiên bản: 2012-v8

"EBOOK - THUẾ" tập hợp các văn bản pháp quy về thuế, phí, lệ phí, kế toán ... nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu, khai thác văn bản phục vụ công tác quản lý thuế cho cán bộ trong ngành và hỗ trợ người nộp thuế.

Cập nhật:

1.- Thông tư 09/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP và 31/2012/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành ngày 26/4/2012;

2.- Nghị định 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính Phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc;

3.- Nghị định 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ;

4.- Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất;

5.- Công văn 4530/BTC-TCT ngày 05/04/2012 do Bộ Tài chính ban hành giải đáp chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (cấp mã và hồ sơ khai);

6.- Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

7.- Quyết định 19/2012/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/04/2012 thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

8.- Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành;

9.- Thông tư 05/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 26/2009/NĐ-CP và 113/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành;

10.- Quyết định 04/2012/QĐ-TTg gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành;
Quảng Ninh, 01/05/2012

Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh


Kính thay mặt tất cả các thành viên, trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

Thân


Link download của Bác Đào Thụy Hưng - Tập tin dạng chm, không cần giải nén, load về sử dụng ngay - Dung lượng: 40.14 MB++++++++++++++++++++
Phiên bản: 2012-v7


"EBOOK - THUẾ" tập hợp các văn bản pháp quy về thuế, phí, lệ phí, kế toán ... nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu, khai thác văn bản phục vụ công tác quản lý thuế cho cán bộ trong ngành và hỗ trợ người nộp thuế.

Cập nhật:

1.- Nghị định 31/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung;

2.- Quyết định 19/2012/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 10/04/2012 thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

3.- Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

4.- Thông tư liên tịch 46/2012/TTLT-BTC-TTCP quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Bộ Tài chính - Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 16/03/2012;

5.- Quyết định số 747/QĐ-BTC ngày 26 tháng 03 năm 2012của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do bộ tài chính ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành

6.- Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC về mức tối đa khung giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong cơ sở khám, chữa bệnh của nhà nước do Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành;

7.- Quyết định số 252/QĐ-TCT ngày 13 tháng 3 năm 2012

8.- Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành;

9.- Thông tư 33/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng do Bộ Tài chính ban hành;

10.- Thông tư 42/2012/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 04/2012/QĐ-TTg về gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động do Bộ Tài chính ban hành;

11.- Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập;

12.- Thông tư 05/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 26/2009/NĐ-CP và 113/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành;

13.- Quyết định 04/2012/QĐ-TTg gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

14.- Công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011;

15.- Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành (mức ăn giữa ca không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo hướng dẫn tại công văn 230/TCT-TNCN);
Quảng Ninh, 14/04/2012

Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh


Kính thay mặt tất cả các thành viên, trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

Thân

Link download của Bác Đào Thụy Hưng 


Tập tin dạng chm, không cần giải nén, load về sử dụng ngay - Dung lượng: 80.97MB

=====================================
Important - Chú ý: Một vài thông tin kinh nghiệm phản ánh của thành viên sau khi sử dụng Ebook này trên nền Win 7, bài viết của Thầy Phan Tuấn Nam (MOD - webketoan.vn) lưu ý khi sử dụng cần phải chỉnh lại 1 số thông tin theo chi tiết tại đây: http://ketoan7e.info/ebook-nghiep-vu-thue-phien-ban-2012.html
Được công nhận sáng kiến, cải tiến theo Quyết định số 4479/QĐ-CT ngày 26/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Tác giả: Đào Thụy Hưng (Phòng Kê khai và kế toán thuế)

Phiên bản: 2012-v4

"EBOOK - THUẾ" tập hợp các văn bản pháp quy về thuế, phí, lệ phí, kế toán ... nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu, khai thác văn bản phục vụ công tác quản lý thuế cho cán bộ trong ngành và hỗ trợ người nộp thuế.


Cập nhật:1.- Thông tư 05/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 26/2009/NĐ-CP và 113/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt do Bộ Tài chính ban hành;

2.- Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần;

3.- Thông tư 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y do Bộ Tài chính ban hành;

4.- Quyết định 04/2012/QĐ-TTg gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I, II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

5.-  Công văn số 1199/BTC-TCT ngày 30 tháng 01 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc thuế bảo vệ môi trường (pdf);

6.- Công văn số 347/TCT-CS ngày 04 tháng 02 năm 2012 của Tổng cục Thuế về việc quyết toán thuế TNDN năm 2011;

7.- Công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011;

8.- Thông tư 12/2011/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành (mức ăn giữa ca không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo hướng dẫn tại công văn 230/TCT-TNCN);

Điều 5 - Khoản 3: 
Khi thực hiện mức lương tối thiểu chung quy định tại Thông tư này thì mức tiền chi cho bữa ăn giữa ca tính theo ngày làm việc trong tháng cho một người lao động trong các công ty, tổ chức, đơn vị quy định Điều 1 và khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư này không được vượt quá 620.000 đồng/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.

9.- Công văn 18036/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành (hoá đơn);

10.- Công văn số 17848/BTC-TCT v/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính (trích 2% của XDCB);Quảng Ninh, 06/02/2012

Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh


Download bản full tại đây – Tập tin dạng chm, không cần giải nén, load về sử dụng ngay – Dung lượng: 40.58MB

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Phiên bản: 2012-v3
Cập nhật:

1. Quyết định của Tổng cục Thuế số 1708/QĐ-TCT ngày 24/11/2011 V/v ban hành mẫu sổ và báo cáo thuế sử dụng đất nông nghiệp;

2. Quyết định số 02/QĐ-BTC ngày 3/12/2011 của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường;

3. Thông tư 01/2012/TT-BTC hướng dẫn việc thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu phải kiểm dịch do Bộ Tài chính ban hành ;

4. Nghị định số 115/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2011 Sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 20056 của Chính phủ;

5. Công văn 18036/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành;

6. Công văn số 17848/BTC-TCT v/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính (trích 2% của XDCB);

7. Công văn số 4794/TCT-QLN ngày 29 tháng 12 năm 2011 Về việc tính phạt chậm nộp nợ khó thu;

8. Nghị định 121/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng (hiệu lực từ 01/03/2012);

9. Nghị định 122/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiệu lực từ 01/03/2012);


Quảng Ninh,01/02/2012

Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng NinhDownload bản full tại đây – Tập tin dạng chm, không cần giải nén, load về sử dụng ngay – Dung lượng: 35.88MB

Download bản dành cho doanh nghiệp tại đây – Tập tin dạng chm, không cần giải nén, load về sử dụng ngay – Dung lượng: 25.14MB++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Phiên bản: 2012.v2


Phiên bản này do bác Đào Thuỵ Hưng gởi liền kề sau 1 ngày của phiên bản 2012.v1 nên tôi không úp load lên.

Các bạn cần có thể Download bản full tại đây – Tập tin dạng chm, không cần giải nén, load về sử dụng ngay – Dung lượng: 94.4MB


Cập nhật:

1.- Nghị định số 115/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2011 Sửa đổi, bổ sung điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phis, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 20056 của Chính phủ;

2.- Công văn 18036/BTC-TCT hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư 153/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành;

3.- Công văn số 17848/BTC-TCT v/v khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 29/12/2011 của Bộ Tài chính (trích 2% của XDCB);

4.- Công văn số 4794/TCT-QLN ngày 29 tháng 12 năm 2011 Về việc tính phạt chậm nộp nợ khó thu;

5.- Thông tư 178/2011/TT-BTC hướng dẫn việc tạo, phát hành, sử dụng và quản lý Biên lai thu thuế, lệ phí hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế do Bộ Tài chính ban hành;

6.- Thông tư 190/2011/TT-BTC quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất, nhập khẩu phi mậu dịch do Bộ Tài chính ban hành;

7.- Thông tư 198/2011/TT-BTC hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng, nộp ngân sách nhà nước phí hoa tiêu hàng hải và cơ chế đặt hàng cung ứng dịch vụ hoa tiêu hàng hải do Bộ Tài chính ban hành;

8.- Nghị định 121/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng (hiệu lực từ 01/03/2012);

9.- Nghị định 122/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiệu lực từ 01/03/2012);Quảng Ninh, 06/01/2012

Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Ninh


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Được công nhận sáng kiến, cải tiến theo Quyết định số 4479/QĐ-CT ngày 26/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh

Tác giả: Đào Thụy Hưng (Phòng Kê khai và kế toán thuế)


Phiên bản: 2012-v1

"EBOOK - THUẾ" tập hợp các văn bản pháp quy về thuế, phí, lệ phí, kế toán ... nhằm đáp ứng nhu cầu tra cứu, khai thác văn bản phục vụ công tác quản lý thuế cho cán bộ trong ngành và hỗ trợ người nộp thuế.

 Cập nhật:

1.- Nghị định 121/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng (hiệu lực từ 01/03/2012);

2.- Nghị định 122/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 124/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (hiệu lực từ 01/03/2012);

3.- Quyết định số 1864/QĐ-TCT ngày 21/12/2011 của Tổng cục Thuế Về việc ban hành Quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế;

4.- Quyết định 1518/QĐ-BHXH năm 2011 về mẫu sổ bảo hiểm xã hội và hướng dẫn ghi sổ bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành;

5.- Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 Về việc điều chỉnh tỷ lệ thu phí Lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) và điều chỉnh mức thu Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản;

6.- Quyết định số 4052/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 Về việc quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (hiệu lực từ 01/01/2012);

7.- Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2011 Về việc ban hành mức giá tối thiểu làm căn cứ tính thuế tài nguyên đối với các sản phẩm tài nguyên khai thác trên địa bàn Quảng Ninh (áp dụng từ 01/07/2010);

8.- Thông tư 154/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 101/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 08/2011/QH13 bổ sung giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân do Bộ Tài chính ban hành.


Quảng Ninh, 01/01/2012

Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng Nin
 
Download bản full tại đây – Tập tin dạng chm, không cần giải nén, load về sử dụng ngay – Dung lượng: 34.98Mb  

Download bản dành cho doanh nghiệp tại đây – Tập tin dạng chm, không cần giải nén, load về sử dụng ngay – Dung lượng: 24.67Mb
Tags: , , ,

MINH TRÍ

Đọc giả thân mến! Những bài viết trong Blog Tri Thức Kế Toán nhằm mục đích cho nhật ký cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện ghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Lê Minh Trí.

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÌNH LUẬN
1. Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [bình luận], nếu muốn.
2. Vui lòng đăng bình luận hòa nhã, đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. MINH TRÍ rất vui vì những bình luận thiện chí mang tính xây dựng. Xin chân thành cảm ơn!

4 nhận xét

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
  2. Cám ơn bác vì những tài liệu hữu ích.

  3. Những tài liệu này rất có ích với cháu. Cám ơn bác.

  4. cảm ơn nhé, mình đang cần cái này

Leave a Reply