Tổng hợp các văn bản về xây dựng thang lương, bảng lương

Ảnh mang tính minh hoạ

Công văn 247/LĐTBXH-LĐTL ngày 04/02/2012 của BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI trả lời cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh V/v Xây dựng thang lương, bảng lương. Đây là nội dung đầy đủ của công văn trên


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 247/LĐTBXH-LĐTL
V/v xây dựng thang lương, bảng lương
Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 382/SLĐTBXH-LĐ ngày 12/01/2012 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về xây dựng thang lương, bảng lương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a và điểm c, khoản 3, Điều 4 Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động thì các doanh nghiệp căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng để xem xét, điều chỉnh các mức lương trong thang lương, bảng lương đã xây dựng và đăng ký. Mức điều chỉnh cụ thể do doanh nghiệp, Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn lâm thời và người lao động thỏa thuận, nhưng phải bảo đảm các nguyên tắc xây dựng thang, bảng lương quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương và Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003, Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, đối với các doanh nghiệp đã xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, nay doanh nghiệp điều chỉnh lại hệ số lương thấp hơn hệ số lương trong thang lương, bảng lương đã đăng ký, hoặc mức lương tối thiểu do doanh nghiệp lựa chọn để tính các mức tiền lương trong thang lương, bảng lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, nhưng các mức lương trong thang lương, bảng lương mới của doanh nghiệp không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và bảo đảm các nguyên tắc quy định tại Nghị định số 114/2002/NĐ-CP và Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH, Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên, đồng thời đã có sự thỏa thuận, thống nhất của Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc công đoàn lâm thời và người lao động thì vẫn bảo đảm theo quy định của Nhà nước.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Nhà nước./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL (3).
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh


Tải công văn bản có dấu đỏ tại đây – Dung lượng: 25.11KB
Tags: , , , ,

MINH TRÍ

Đọc giả thân mến! Những bài viết trong Blog Tri Thức Kế Toán nhằm mục đích cho nhật ký cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện ghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Lê Minh Trí.

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÌNH LUẬN
1. Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [bình luận], nếu muốn.
2. Vui lòng đăng bình luận hòa nhã, đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. MINH TRÍ rất vui vì những bình luận thiện chí mang tính xây dựng. Xin chân thành cảm ơn!

1 nhận xét

 1. Chào Anh, Chị em có một vấn đề muốn hỏi mong các Anh/ Chị giúp đỡ :

  Công ty em là một công ty nhỏ, khoảng 12 nhân viên, hiện tại tình hình tài chính rất khó khăn nên khi nhà nước tăng lương tối thiểu thì khoản đóng BHXH của cty mình lên nhiều quá (vì công ty mình áp dụng hình thức hệ số lương giống nhà nước) nên không kham nổi. Do đó, mình tính lập lại hệ thống thang bảng lương đăng ký năm 2012 theo tiền đồng luôn. cụ thể là tính lương bậc 1 là 2.000.000 đ, các bậc tiếp theo tăng 5% ?
  Đó là để tính đóng BHXH, còn lương thực tế của nhân viên thì từ 4.000.000 đ trở lên (bao gồm các khoản phụ cấp). Vậy mình làm lại phụ lục hợp đồng là lương cơ bản là 2.000.000 đ, trong tháng tùy tình hình doanh thu thì sẽ thanh toán thêm phụ trội. Vậy có được không? Hay có cách nào để giảm khoản đóng bảo hiểm xã hội ? Rất mong anh kế toán già ngân và các anh chị tham gia topic này cho mình xin ý kiến. Mình mới được giao làm cái này nên mù tịt, đọc tới đọc lui topic này mà vẫn cứ mơ màng (tệ thiệt).
  Từ đầu năm cho đến tháng 4-2012 em vẫn chưa đăng ký sửa đổi thang bảng lương cũ áp dụng cho năm 2011. Không biết có sao không ?

  Nếu được em mong Anh/chị cho em thang bảng lương mẫu có thể áp dụng đối với DN em.

  Mong mọi người chỉ giáo giúp. Cảm ơn thật nhiều nhiều.

  Đây là thông tin liên hệ với em :
  Kiên : 0979 41 07 03
  yahoo: trung_kien1008
  Email : kientran.it@gmail.com

  Thank's Anh/Chị

Leave a Reply