Quyết định 1019/QĐ-BLĐTBXH ngày 9/7/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản, quy định pháp luật do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2013

Ảnh mang tinh minh họa
Các văn bản được công bố hết hiệu lực theo Quyết định 1019/QĐ-BLĐTBXH ngày 9/7/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục văn bản, quy định pháp luật do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành tính từ ngày 01/01/2012 đến 31/03/2013 này gồm có:

1. Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH  ngày 26/4/2011
2. Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH  ngày 16/9/2011
3. Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH  ngày 4/10/2007
4. Thông tư liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN  ngày 8/3/2005
5. Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT  ngày 17/3/1999
6. Thông tư liên tịch số 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT  ngày 12/9/2006
7. Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 24/01/2003
8. Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 18/11/2010
9. Thông tư liên tịch số 22/2004/TTLT-BLĐTBXH-BCA  ngày 31/12/2004
10. Thông tư liên tịch số 27/2003/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBTƯMTTQVN  ngày 18/12/2003
11. Quyết định số 31/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/12/2007
12. Quyết định số 14/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008
13. Quyết định số 38/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/4/2008
14. Quyết định số 18/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/3/2008
15. Quyết định số 25/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/3/2008
16. Quyết định số 16/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/3/2008
17. Quyết định số 46/2008/QĐ-BLĐTBXH  ngày 02/5/2008
18. Quyết định số 40/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/4/2008
19. Quyết định số 29/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/4/2008
20. Quyết định số 56/2008/QĐ-BLĐTBXH  ngày 26/5/2008
21. Quyết định số 27/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/4/2008
22. Thông tư liên tịch số 17/2003/TTLT-LĐTBXH-TWĐTNCSHCM ngày 09/6/2003
23. Thông tư liên tịch số 26/2007/TTLT-LĐTBXH-TWĐTNCSHCM ngày 21/11/2007
24. Thông tư số 04/2007/TT-LĐTBXH ngày 28/02/2007

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bộ Trưởng - Phạm Thị Chuyên (Đã ký)

Nôi dung chi tiết vui lòng tải tập tin tại đây
Tags: , , ,

MINH TRÍ

Đọc giả thân mến! Những bài viết trong Blog Tri Thức Kế Toán nhằm mục đích cho nhật ký cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện ghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Lê Minh Trí.

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÌNH LUẬN
1. Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [bình luận], nếu muốn.
2. Vui lòng đăng bình luận hòa nhã, đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. MINH TRÍ rất vui vì những bình luận thiện chí mang tính xây dựng. Xin chân thành cảm ơn!