✔ ✔ ✔ Gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn (công văn số 1710/TCT-CS - 24/5/2013)

Ảnh mang tính minh họa


Ngày 24/5/2013 Tổng cục Thuế có công văn số 1710/TCT-CS hướng dẫn gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn như sau:


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.


Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của một số Cục Thuế và doanh nghiệp về hóa đơn được in ra từ phần mềm không hỗ trợ công cụ gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính quy định.

“Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).”

Theo phản ánh từ Cục Thuế và doanh nghiệp thì từ ngày 01/01/2011, người bán sử dụng phần mềm để in hóa đơn nhưng phần mềm không hỗ trợ công cụ tự động gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn nên hóa đơn in ra từ phần mềm không gạch chéo phần còn trống theo quy định, hoặc có trường hợp người bán đã gạch chéo phần còn trống bằng bút viết cùng màu mực hoặc khác màu mực trên hóa đơn (màu mực của bút viết phải là loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ, phần gạch chéo và chữ ký người bán cùng màu mực).

Căn cứ quy định trên và đặc thù của việc sử dụng phần mềm để in hóa đơn không hỗ trợ công cụ tự động gạch chéo phần còn trống trên hóa đơn, trường hợp từ ngày 01/01/2011 người bán đã lập hóa đơn (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in được lập từ máy tính) không gạch chéo phần còn trống theo quy định, hoặc gạch chéo phần còn trống bằng bút viết như phản ánh nêu trên, nếu hóa đơn này có gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh (có việc mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ), có chứng từ thanh toán và người bán đã kê khai đầy đủ thuế GTGT đầu ra tại các tờ khai thuế GTGT thì Cục Thuế tạm thời chấp nhận đối với hóa đơn này và người mua được sử dụng hóa đơn này để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Người bán và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hóa đơn đã lập không gạch chéo phần còn trống theo quy định hoặc gạch chéo phần còn trống bằng bút viết như hướng dẫn trên.

Tổng cục Thuế có ý kiến để các Cục Thuế biết và phổ biến đến các doanh nghiệp thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục Thuế phản ánh về Tổng cục Thuế để được hướng dẫn./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn
Chú ý thêm, Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Điều 14. Lập hoá đơn
1. Nguyên tắc lập hoá đơn a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này. b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá. Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). ✒ ✒ ✒ ✒ ✒ ✒ ✒ ✒ ✒ Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.✒ ✒ ✒ ✒ ✒ ✒ ✒ ✒ ✒
Tags: , ,

MINH TRÍ

Đọc giả thân mến! Những bài viết trong Blog Tri Thức Kế Toán nhằm mục đích cho nhật ký cá nhân. Tuy nhiên những bài viết không cần giữ bản quyền. Nếu quý đọc giả cảm thấy yêu mến đăng lại với điều kiện ghi rõ tên tác giả và để lại một đường link bài viết gốc đầy đủ. Kính mong quý đọc giả lưu tâm, kính tri ân. Lê Minh Trí.

HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT BÌNH LUẬN
1. Sử dụng tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, hoặc Tên/URL-Website [có thể bỏ trống URL], hoặc Ẩn danh [Anonymous] để đưa ra comment [bình luận], nếu muốn.
2. Vui lòng đăng bình luận hòa nhã, đúng mực và cố gắng gõ tiếng Việt có dấu nếu có thể. MINH TRÍ rất vui vì những bình luận thiện chí mang tính xây dựng. Xin chân thành cảm ơn!