Được công nhận sáng kiến, cải tiến theo Quyết định số 4479/QĐ-CT ngày 26/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Ninh


Tác giả: Đào Thụy Hưng (Phòng Kê khai và kế toán thuế)


Phiên bản: 2011-34Cập nhật:

1.- Thông tư 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

2.- Nghị định 115/2011/NĐ-CP ngày 14/12/2011 sửa đổi điểm 2, mục IV phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí kèm theo Nghị định 24/2006/NĐ-CP;

3.- Nghị định 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 sửa đổi Nghị định 26/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

4.- Thông tư 158/2011/TT-BTC ngày 16/11/2011 hướng dẫn Nghị định 74/2011/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do Bộ Tài chính ban hành (hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012;

5.- Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2011 (hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2012);

6.- Thông tư 169/2011/TT-BTC ngày 24/11/2011hướng dẫn Nghị định 185/2004/NĐ-CP và 39/2011/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán do Bộ Tài chính ban hành (hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012) ;

7.- Thông tư số 170/2011/TT-BTC ngày 25/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh;

8.- Thông tư 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế Bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính ban hành;

9.- Quyết định số 381/QĐ-TCT ngày 31 tháng 03 năm 2011 về việc ban hành quy trình kiểm tra hoá đơn của Tổng cục Thuế;


Quảng Ninh,19/12/2011


Cung cấp miễn phí tại Cục thuế tỉnh Quảng NinhBản full:

Link 1 tại đây


Link 2 tại đây


Bản dành cho doanh nghiệp:

Link 1 tại đây

Link 2 tại đây

Kính thay mặt tất cả các thành viên, trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Bác Đào Thuỵ Hưng.

Thân